onsdag 8. januar 2014

Drenering.

Nå som hytta nesten er helt ferdig innvendig og vi har startet med uteområdet, er det ett problem som har meldt seg. Siden tomta vi har bygd hytta vår på ligger i slak helling, ble overvann en utfordring. Spesielt om våren med mye smeltevann og i tider med mye nedbør, kunne overvann rundt hytta bli til stor irritasjon. Og med så mye sne og nedbør som vi har hær nordpå, måtte noe gjøres. Tok kontakt med en lokal entreprenør som sa seg villig til å hjelpe oss. Løsningen ble å lage en dreneringsgrøft. Dette for å lede vannet bort før den kom til hyttetomta. Dimensjonen på grøfta ble for å få bort problemet så stor, at hær måtte det kraftig redskap til. Entreprenøren som hjalp oss stilte opp med gravemaskinen. Skal si det ble fart på sakene. Imponerende hva en gravemaskin klarer å få gjennomført på kort tid. I samme slengen som vi hadde gravemaskin på tomta, ble det lagd trapp i terrengen ned til hytta. Vi fikk gjort utrolig mye i løpet av en kort arbeidsdag. Så nå er det bare å vente til våren for å se om grøfta fungerer.Entrepenøren stilte opp med gravemaskin til arbeidet.


I full gang med grøfta for å lede bort overvann.


Flott trapp i terrenget ned til hytta ble også laget.


Presisjonsarbeid kalles det :-)